ხედვა
ჩვენ გვინდა განვითარებული საქართველოს რეგიონები, სადაც მზარდია ცხოვრების ხარისხი და უზრუნველყოფილია ადგილობრივი დემოკრატია; მოსახლეობა აქტიურად ერთვება მმართველობაში, ხელი მიუწვდება ეფექტურ საჯარო სერვისებზე და აქვს მეტი თვითრეალიზაციის შესაძლებლობები.